Dlaczego nie 19115?

30/05/2022 21:31 Maciej Zalewski

Miastoteka nie jest tylko dla Warszawy i nie wymaga działania urzędników. W Warszawie Miastoteka nie ma zastąpić 19115, ale działać jako jego uzupełnienie.

W Warszawie działa aplikacja 19115, która służy do agregowania zgłoszeń i pokazywania ich na mapie. W ten sposób mieszkańcy miasta komunikują urzędowi co i gdzie jest do poprawy. Taki system się sprawdza, ale:

  1. nie wszystkie miasta mają budżet na tworzenie oprogramowania, te które nie mają własnego systemu mogą skorzystać z Miastoteki.
  2. nie wszystkie zgłoszenia muszą być rozwiązywane przez urzędników; wierze, że mieszkańcy miast mogą wziąć sprawy we własne rece.

Oprogramowanie ze swojej natury może być dowolnie skalowane. Nie ma więc sensu sztucznie ograniczać go do jednego miasta. Założeniem 19115 jest to, że wszystkie problemy są rozwiązywane przez UM Warszawy. W takim wypadku zgłoszenia spoza miasta nie mają miejsca w takim systemie, bo warszawscy urzędnicy ich nie rozwiążą. Brak powiązania z konkretnym urzędem miasta pozwala wspólnie pracować na jednym systemie i umożliwia rozwiązywanie zgłoszeń każdemu - zarówno urzędnikowi jak i mieszkańcowi.